Privacy Policy

Privacyverklaring:

wat wij doen met de persoonsgegevens van onze bezoekers, klanten en overige relaties

Om onze bedrijfsactiviteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van onze bezoekers en andere relaties te verwerken. In deze Privacyverklaring beschrijven wij waarom wij gegevens van u verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten u daarbij heeft (zoals uw recht op inzage en uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerken van uw gegevens). Als u ons bedrijf bezoekt vragen wij u naar eventuele besmettelijke ziektes. Die informatie verwerken wij verder om te kunnen voldoen aan de in onze branche geldende voedselveiligheidsvoorschriften, De International Food Standard( IFS). Wij verwerken deze gegevens alleen met uw toestemming, maar wij kunnen u de toegang tot ons bedrijf wel weigeren als u deze toestemming niet geeft.

In deze Privacyverklaring geven wij antwoord op de volgende vragen:

 1. Waarom verwerken wij uw gegevens?
 2. Waarom mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken?
 3. Welke gegevens verwerken wij?
 4. Wie hebben er toegang tot uw gegevens?
 5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 6. Moet ik de gegevens aan Promosweets B.V. verstrekken?

De antwoorden op de bovenstaande vragen vindt u hieronder in het “Overzicht van gebruik van persoonsgegevens”

 1. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van mijn gegevens?
 2. Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over het gebruik van mijn gegevens?
 3. Hoe zit het met het gebruik van mijn gegevens door derden?
 4. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
 5. Welke rechten heeft u met betrekking tot het gebruik van uw kunt u ze uitoefenen)
 6. Plaatsen jullie cookies op jullie website?
 7. Gebruiken jullie mijn gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven?
 8. Wat is jullie interne beleid voor het omgaan met mijn persoonsgegevens?

Wij passen de Privacyverklaring soms aan, bijvoorbeeld omdat er wetswijzigingen zijn. Daar informeren wij u altijd over. Wij overleggen overigens waar nodig altijd over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Bekijk hier het overzicht van het gebruik van persoonsgegevens:

AVG Privacyverklaring Bezoekers en relaties Promosweets